Ejot De Ejot En Ejot Ru

EJOTi kvaliteet ühendab
See moto võtab kokku meie tegevuse põhimõtte. Ühest küljest peegeldab see kompromissitut parima tootekvaliteedi püüdlust, teisalt aga rõhutab lisaks puht tehnilisele aspektile asjaolu, et meie jaoks on olulised suhted inimestega nii ettevõtte sees kui ka väljaspool.
Meie äripartnerite hulka kuuluvad kõige erinevamate valdkondade juhtivad ettevõtted. Nad annavad oma klientidele kvaliteedilubaduse. Seetõttu peavad nad usaldama oma äripartnerite saavutusi. Me oleme sellest suurest vastutusest teadlikud. Juba aastate eest juurutasime kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis täidab ka kõige kõrgemaid nõudmisi ja tõstab vigade vältimise esiplaanile. Meie toodete ülemaailmne kasutamine ja turustamine, mis on ühenduses klientide kasvavate nõudmistega, tingivad kõrge kvaliteeditaseme järjepideva järgimise ja edasiarendamise. See kehtib ettevõtte terve protsessijada kohta – alates klientide nõudmistest, projekti ja toote planeerimisest, arendamisest ja tootmisest kuni toote tarnimise ja klienditoeni.
Rahvusvaheliselt tegutseva ettevõttena võtame endale vastutuse toodete ja protsesside kvaliteedi eest, selle eest, et need vastaksid rahvusvahelistele standarditele ja sertifikaatidele, aga ka selle eest, et kõigis EJOTi esindustes üle maailma järgitaks ühtseid kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise ning töökaitse standardeid.
Rahvusvahelised kvaliteedi- ja keskkonnanormatiivid on EJOTi esinduste jaoks iseenesestmõistetavad. ISO TS 16949 ja DIN EN ISO 14001 standarditele vastavate sertifitseerimiste regulaarsete edukate läbimistega pakume oma klientidele terve kontserni ulatuses ühtset kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi. Läbitud süsteemi- ja kliendiauditite tulemused kinnitavad meie protsesside ja toodete kvaliteeti.

Agree
Settings

Your cookie policy

You can choose not to allow some types of cookies to be set according to your privacy preferences.

Functional Cookies (necessary)

These cookies are essential for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you, which amount to a request for services, such as establishing a session or setting your privacy preferences. These cookies do not store any personally identifiable information and they expire as soon as you leave the website.

Performance Cookies

These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. We use Google Analytics for this purpose. The data collected is not shared with any other party. The information we get through the use of these cookies is anonymised and we make no attempt to identify you, or influence your experience of the site while you are visiting it. If you do not allow these cookies, we will not be able to include your visit in our statistics.

Advertising cookies

These cookies are used by us and third parties to serve ads that are relevant to your interests. We use cookies to collect data about your online activity and identify your interests so that we can provide advertising that is most relevant to you. You can opt out of receiving interest-based advertising by leaving the checkbox above empty.

Agree
Cancel