Ejot De Ejot En Ejot Ru
https://ejot.ee/uploads/images/misija_vizija.jpg

Visioon ja missioon

EJOT Kvaliteet ühendab

EJOTi visioon
Kvaliteet ühendab
Ühendustehnoloogilisi lahendusi otsivad ettevõtted mõtlevad kõigepealt EJOTile. Seejuures võib olla tegu nii autoosade, ehituse, telekommunikatsiooni kui ka elektrotehnika/elektroonika valdkondadega, põhimõtteliselt igal pool, kus vajatakse kvaliteetseid ühendusi.
Meile helistavad kliendid kõigist Euroopa riikidest, et saada abi meie oskusteabest ja meie toodetest. Mõne aasta möödudes oleme partnerite abiga esindatud terves maailmas.
Meie töötajad tunnetavad, et see on parim töökoht, kus nad on eales töötanud. Kui kerkib üles küsimus, kes on meie tööstusharus parim ja tuntuim, siis vastab valdav enamus: EJOT.
Sest: Meie oskame oma toodetega klientide probleeme lahendada.

EJOTi missioon
Need oleme meie
EJOT hõlmab enamat kui nimesilt, ettevõtte territoorium ja meie töökohad. EJOTi muudame me EJOTiks oma mõtlemise ja tegudega. Seejuures on igaüks meist osa tervikust, lisades sinna oma isiksust, oma tugevaid külgi ja oma oskusi. Iga päev ikka ja jälle, koos 2300 kolleegiga tervest maailmast.
Inimesed ja meeskond
Erialase kompetentsuse ja isikliku vastutusega loome me meeskonnas eeldused rahvusvaheliseks eduks. Me õpime üksteiselt. Energia tuleb meie inimeste tugevusest ja loovusest.
Jõudlus ja edukus
Meie tugevus on meie edukus. Edukusega kaasneb tulemuslikkus, mis ületab tööstusharu keskmist näitajat. Nõnda suurendame oma investeerimissuutlikkust ja võimaldame teenida panustatud kapitalilt asjakohast tulu.
Vastutus ja juhtimine
Me tegutseme tulevikule suunatult. Meie kohtumised kannavad sotsiaalse kompetentsi ja usaldusväärsuse pitserit. Rahvusvaheliste nõuete kaudu areneme me edasi. Meie koostööd kujundavad avatud suhtlemine ja vastastikune usaldus.
Tulemustele suunatud organisatsioon
Me elame ühiste eesmärkide nimel. Me oleme kohanemis- ja muutumisvõimeline organisatsioon. Meie mõtlemine ja teod on suunatud protsessile. Meie organisatsioonivorm arvestab sellega, et projektid on olulise tähtsusega. Me kasutame teadlikult kaasaegse infotehnoloogia pakutavaid võimalusi.
Klient ja partnerlus
Me mõistame klientide nõudmisi ja täidame neid. Meie ülesanne on tagada kliendi rahulolu. Me panustame partnerlusele ja kujundame koos tulevikku. Meie tugevus seisneb kliendi probleemide tuvastamises, lahenduste väljatöötamises ja neist toodete arendamises.
Tehnoloogiline juhtpositsioon ja tulevik
Me oleme kasumlik ja iseseisev ettevõte ning avatud partnerlustele. Seoses uuenduslike ühendussüsteemidega on meie ettevõte vastava turusegmendi rahvusvaheline turuliider. Lähtuvalt kliendispetsiifilistest probleemipüstitustest arendame välja ühenduslahenduseks vajaliku oskusteabe. Me kasutame oma spetsiifilisi teadmisi uute kasutusalade arendamiseks. Meie uuenduslikud tooted moodustavad klientide usalduse alustala.
Turvalisus ja kvaliteet
Me toodame ja hangime kvaliteetseid tooteid rahvusvaheliste partnerite abil. Me mõõdame jooksvalt oma saavutusi ja tagame seeläbi toodete pideva täiustamise. Me elame kõikehõlmava kvaliteedi nimel.
Ühiskond ja keskkond
Me kanname vastutust ühiskonna ees ja kehtestame standardeid seoses keskkonna- ja ressursside säästlikkusega. Me pooldame avatud dialoogi kõigi ühiskondlike, poliitiliste ja teaduslike institutsioonidega. Omavaheline suhtlemine loob usaldusväärsust ja usaldust.
Pidevad ja hüppelised täiustamised
Me väldime oma äriprotsesside siseseid raiskamisi, rakendades timmitud tootmise (Just-in-time) põhimõtteid. Meie EJOTOP-organisatsioon juhib ja toetab seda protsessi. Pideva täiustamise kõrval paneme tähele ka hüppeliste muudatuste võimalusi. Oma töötajatele anname võimaluse arendada omaenda tugevaid külgi ja kindlustunde, et nad võivad EJOTi perre kuuluda pikka aega.

Lehekülje ülessePrindi lehekülg

EJOT The Quality Connection - this slogan sums up the motto of our actions. On the one hand it mirrors the uncompromising pursuit of the highest product quality, and on the other hand it underlines - beyond the mere technical aspect - that human relations both inside and outside our company are just as important to us.
Agree
Settings

Your cookie policy

You can choose not to allow some types of cookies to be set according to your privacy preferences.

Functional Cookies (necessary)

These cookies are essential for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you, which amount to a request for services, such as establishing a session or setting your privacy preferences. These cookies do not store any personally identifiable information and they expire as soon as you leave the website.

Performance Cookies

These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. We use Google Analytics for this purpose. The data collected is not shared with any other party. The information we get through the use of these cookies is anonymised and we make no attempt to identify you, or influence your experience of the site while you are visiting it. If you do not allow these cookies, we will not be able to include your visit in our statistics.

Advertising cookies

These cookies are used by us and third parties to serve ads that are relevant to your interests. We use cookies to collect data about your online activity and identify your interests so that we can provide advertising that is most relevant to you. You can opt out of receiving interest-based advertising by leaving the checkbox above empty.

Agree
Cancel