Ejot De Ejot En Ejot Ru
https://ejot.ee/uploads/images/gamtos apsauga.jpg
Jätkusuutlikus

Jätkusuutlikus

EJOT Kvaliteet ühendab

Vastutus oleviku ja tuleviku ees
Keskkonnakaitse ja säästev ressurssidega ümberkäimine kuuluvad tuleviku oluliste ülesannete hulka. Säästlikkuse mõiste on pärit metsandusest ja see tähendab, et metsast võetakse vaid nii palju puitu, kui suudab järgi kasvada. Tänapäeval kasutatakse vastavat mõistet oluliselt komplekssemalt. See tähendab, et majanduslik, ökoloogiline ja sotsiaalne vastutus kuuluvad kokku.

EJOTi tooted aitavad kaasa energia säästmisele ja keskkonnakaitsele
Pikemas perspektiivis saame olla edukad ainult rikkumata keskkonnas ja ühiskonnas. Tootmisprotsesside pidev parendamine kujutab endast nii majanduslikku kui ka keskkonda mõjutavat tegurit. Lühikesed transporditeed, uuenduslikud tootmisprotsessid ja meie hoonete energiatõhususe parandamine on vaid üksikud majanduslike tegurite näited, mis mõjutavad otseselt keskkonda. Tootearenduses ja ka tootmises üritame hoida keskkonnamõjud madalatena ja parandada pidevalt keskkonnakaitset. Kruvid on põhimõtteliselt eemaldatavad tooted ja seega taaskasutatavad. Uuenduslike EJOTi toodete kasutamisega on võimalik vähendada pleki paksust, näiteks autotööstuses. Ühendusele mõjuvate jõudude simulatsiooni ja sellele järgneva EJOT APPLITECis toimuva kontrolli abil saab paljudes kasutusvaldkondades vähendada ka ühenduste arvu. See ei vähenda mitte ainult otseselt tooraine hulka – kergehitus on samuti tõhus vahend kütusekulu alandamiseks. Tänane aeg nõuab uuendusliku materjalikasutuse edasiarendamist ja see on meie arengukava üks prioriteete. EJOT on ka ehitustööstuses teejuhi rollis. Ühest küljest võimaldavad meie tooted kinnitada seadmeid taastuvenergia jaoks, nagu näiteks fotogalvaanika või biogaas, teisalt aitavad meie tüüblid kaasa ehitiste soojusisolatsioonile. Esimeste tüüblitootjatena omistati meile Toote keskkonnadeklaratsioon (Environmental Product Declaration, EPD) ja seega saame me esitada nende toodete keskkonnamõju tasakaalu ja säästlikkust käsitleva täieliku dokumentatsiooni. Aastal 2012 tekitas üks eriline projekt suurt meediahuvi. EJOT tarnib kokku 3 mln kruvi Tšernobõli tuumaelektrijaama reaktorikesta jaoks. Selle uue, 1986. aastal plahvatanud reaktorit seni ümbritsenud aukliku sarkofaagi katmiseks ette nähtud kaitsekest peab tagama, et reaktor oleks vähemalt järgmise 100 aasta jooksul kindlalt suletud.
Säästvad tootmismeetodid
EJOTi jaoks on keskkonnasertifikaat juba aastaid standardiks. Alates 1999. aastast on meie tootmisüksustel ISO 14001 standardile vastav sertifikaat. Kohapealsete sertifitseeritud tootmisüksustega suudame paljudes maailma piirkondades tagada oma klientidele lühikesed, ressursisäästlikud transporditeed. Ja lisandumas on veel rohkem tootmisüksusi, näiteks Hiinas. Loomulikult järgime ressursisäästlikke standardeid ka uute tootmisüksuste loomisel.

EJOgreen: säästliku tootmise keskkonnaprojekt
Aastal 2009 kutsusime ellu projekti „EJOgreen“. Selle eesmärgiks on keskkonnasäästlik ümberkäimine meie ressurssidega. Arvnäitajaid, mis kujutavad näiteks CO2-heitmete kogust toortulemuse suhtes, jälgitakse pidevalt ja need moodustavad aluse enese järjekindlaks parandamiseks. Siinjuures tegeleme me strateegiaga, et toota oma elektri- ja teisi sekundaarenergiaid, nagu näiteks jääksoojuse kasutamine.

Säästlikkus sotsiaalse kohustusena
Pereettevõttena võtame vastutuse oma töötajate ja nende perekondade ees. Me toetame töö- ja pereelu ühildamist ning oma töötajate tervise heaolu. Sotsiaalne vastutus ja selle loogilise tulemina ka vastutus meie keskkonna ees on meile olulised. Selles valdkonnas tahame ka tulevikus edasi areneda. Vastutustundlikkus ja säästev areng jäävad EJOTi kontserni keskseteks teemadeks.

Agree
Settings

Your cookie policy

You can choose not to allow some types of cookies to be set according to your privacy preferences.

Functional Cookies (necessary)

These cookies are essential for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you, which amount to a request for services, such as establishing a session or setting your privacy preferences. These cookies do not store any personally identifiable information and they expire as soon as you leave the website.

Performance Cookies

These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. We use Google Analytics for this purpose. The data collected is not shared with any other party. The information we get through the use of these cookies is anonymised and we make no attempt to identify you, or influence your experience of the site while you are visiting it. If you do not allow these cookies, we will not be able to include your visit in our statistics.

Advertising cookies

These cookies are used by us and third parties to serve ads that are relevant to your interests. We use cookies to collect data about your online activity and identify your interests so that we can provide advertising that is most relevant to you. You can opt out of receiving interest-based advertising by leaving the checkbox above empty.

Agree
Cancel